Arhive etichete: neutru

Articolul substantivelor neutre la plural

În cazul substantivelor neutre, articolul pentru plural se obține adăugând terminația -та la forma de plural nearticulată, cu câteva excepții.

място (loc) -> места (locuri) -> местата

чудо (minune) -> чудеса (minuni) -> чудесата

момиче (fată) -> момичета (fete) -> момичетата

влияние (influență) -> влияния (influențe) ->влиянията

бижу (bijuterie) -> бижута (bijuterii) -> бижутата

меню (meniu) -> менюта (meniuri) -> менютата

Excepție fac cele câteva substantive neutre terminate în , pentru care pluralul nearticulat se face cu terminațiile sau . În cazul lor, terminația pentru pluralul articulat este -те. Acestea sunt:

око (ochi) -> очи (ochi) -> очите

ухо (ureche) -> уши (urechi) -> ушите

животно (animal) -> животни (animale) -> животните

… precum și крило, care prezintă ambele forme de plural, atât regulat cât și neregulat:

крило (aripă) -> крила / криле (aripi) -> крилата / крилете

Articolul substantivelor neutre la singular

Tot ce trebuie știut despre articolul substantivelor neutre la singular este că particula ce se adaugă cuvântului la forma nearticulată este -то.

дете (copil) -> детето

летище (aeroport) -> летището

село (sat) -> селото

око (ochi) -> окото

такси (taxi) -> таксито

меню (meniu) -> менюто

бижу (bijuterie) -> бижуто

Cât despre poziția accentului, aceasta nu se schimbă, ci rămâne tot pe silaba pe care era la forma nearticulată. Simplu!

Pluralul substantivelor neutre

Pluralul substantivelor neutre în limba bulgară se formează cel mai adesea cu ajutorul terminațiilor sau . În unele cazuri, înainte de mai poate apărea o consoană; din fericire nu oricare, ci numai т, н sau (foarte rar) с. Extrem de puține sunt situațiile în care terminația este sau .

Când la singular substantivul neutru se termină în , terminația de plural este  și ultima silabă este accentuată.

колело (roată sau bicicletă) -> колела

легло (pat) -> легла

благо (bine, prosperitate) -> блага

Dacă în forma de singular accentul nu este pe ultima silabă, la plural se va muta pe aceasta. De asemenea, dacă în penultima silabă a formei de singular există я, acesta se transformă în е la plural.

село (sat) -> села

място (loc) -> места

тяло (corp) -> тела

Există și excepții în privința mutării accentului, cum ar fi de exemplu substantivele cu terminația -ство:

министерство (minister) -> министерства

качество (proprietate, calitate) -> качества

Câteva substantive terminate în au plural neregulat în sau -e. Mai mult, pot apărea și schimbări de consoane.

око (ochi) -> очи

ухо (ureche) -> уши

животно (animal) -> животни

крило (aripă) -> крила sau криле

În ce privește substantivele neutre care la singular se termină în , la plural se pot termina în -та, caz în care accentul își păstrează locul. Alte terminații posibile sunt -на și , cu accent pe ultima silabă.

момиче (fată) -> момичета

момче (băiat) -> момчета

пиле (pui) -> пилета

агне (miel) -> агнета

перде (perdea) -> пердета

ядене (mâncare) -> яденета

dar:

име (nume) -> имена

време (timp, vreme) -> времена

și:

цвете (floare) -> цветя

море (mare) -> моря

поле (câmpie) -> поля

дете (copil) -> деца (în acest caz se are loc și o schimbare de consoană, т devine ц)

plus o mulțime de substantive terminate în -ие, care în general desemnează noțiuni abstracte și care probabil sunt substantivele cu pluralul cel mai ușor de dedus. Pentru acestea accentul rămâne în aceeași poziție ca la singular (întotdeauna pe antepenultima silabă).

желание (dorință) -> желания

събитие (eveniment) ->събития

изключение (excepție) -> изключения

приключение (aventură) -> приключения

În ceea ce privește pluralul în -на e util să se știe că acesta se aplică substantivelor care la singular se termină în -ме. Totuși există și câteva substantive care fac excepție. Mai mult, acestea acceptă și forme de plural în -не:

рамо (umăr) -> рамена sau рамене

коляно (genunchi) -> колена, колене sau колене

Pluralul în -та se aplică și neologismelor, indiferent de terminația de la singular:

уиски (whisky) -> уискита

меню (meniu) -> менюта

бижу (bijuterie) -> бижута

Foarte puține substantive formează pluralul în -са:

небе (cer) -> небеса

чудо (minune) -> чудеса

În încheiere, câteva cuvinte despre substantivul дърво, care are două sensuri. Poate însemna copac, dar și bucată de lemn (pentru foc, de exemplu). În primul caz pluralul este дървета, iar în al dolea caz este дърва.