Pronunția

Cunoașterea alfabetului bulgar este un pas mare în direcția unei pronunții corecte, însă pentru o cât mai mare apropiere de pronunția nativă trebuie să se țină seama de anumite particularități.

În primul rând se poate observa că se aud mai mulți de ă decât apare litera ъ în text. Aceasta se întâmplă din cauză că atunci când litera а este într-o silabă neaccentuată, aceasta se pronunță mai închis, aproape ca ă.

маса [ ma-să ] = masă

масата [ ma-să-tă ] = masa

Există și situații în care a se pronunță ă chiar dacă este într-o silabă accentuată și anume atunci când silaba respectivă este ultima, deoarece regula spune că litera ъ nu poate fi ultima literă dintr-un cuvânt și atunci este înlocuită în scris de a.

чета [ ce-tă ] = eu citesc

града [ gră-dă ] = oraș (la acuzativ, genitiv și dativ)

Într-o relație aproximativ asemănătoare se află și literele о și у. În silabele neaccentuate o se aude ca un fel de u, dar nu exact la fel, trebuie să se înțeleagă că e vorba de un o.

метрото [ me-tro-to ] = metroul (ultimul o e cel care se aude mai închis)

Aceste reguli presupun că locul accentului e deja știut. Din păcate nu cred că există vreo metodă generală care să furnizeze informația referitoare la silaba accentuată dintr-un cuvânt și în consecință cuvintele trebuie învățate cu accentul corect, care poate fi găsit ușor în dicționare online. Cred că ajută mult și dacă ascultați vorbindu-se bulgărește (de exemplu la posturi de radio) sau dacă ascultați muzică; multe cuvinte vor rămâne în memorie cu accentul corect, cel puțin în cazul meu funcționează. De asemenea, puteți încerca și site-uri ca Forvo, unde nativii înregistrează pronunția multor cuvinte.

În privința consoanelor, în primul rând trebuie menționate două sunete care se scriu cu combinații de câte două litere, anume дж (ge și gi din română) și дз (nu are corespondent în română; este z-ul din italiană, ca în zero).

16 consoane formează perechi de tip consoană sonoră –  consoană surdă. Într-o pereche de acest fel sunetul se formează la fel, diferența este că în cazul consoanei sonore corzile vocale vibrează. Cele opt perechi sunt:

  • п – б
  • т – д
  • к – г
  • ф – в
  • с – з
  • ш – ж
  • ц – дз
  • ч – дж

Este important de știut că există situații în care în locul unei consoane sonore se pronunță perechea sa surdă. Una din situații este atunci când consoana sonoră se află la sfârșitul cuvântului.

дробът [ dro-băt ] = plămânul; дроб [ drop ] = plămân

градове [ gra-do-ve ] = orașe; град [ grat ] = oraș

врагът [ vra-găt ] = dușmanul; враг [ vrac ] = dușman

кафяви [ că-fia-vi ] = cafenii; кафяв [ că-fiaf ] = cafeniu

празът [ pra-zăt ] = prazul; праз [ pras ] = praz

таралежите [ tă-ră-le-ji-te ] = aricii; таралеж [ tă-ră-leș ] = arici

O altă situație este când în cadrul cuvântului o consoană surdă și una sonoră sunt adiacente, chiar dacă nu sunt din aceeași pereche. În acest caz grupul de consoane astfel format va fi de tipul consoanei din urmă. Dacă aceasta este sonoră, atunci consoana surdă dinaintea ei se pronunță ca perechea ei sonoră. Dacă este surdă, consoana sonoră dinaintea ei va fi înlocuită în pronunție de perechea ei surdă.

приказка [ pri-kăs-kă ] = poveste; grupul зк se pronunță sk, nu zk

отбор [ od-bor ] = echipă; grupul тб se pronunță db, nu tb

сбор [ zbor ] = total; grupul сб se pronunță zb, nu sb

градче [ grăt-ce ] = orășel; grupul дч se pronunță tce, nu dce

лодка [ lot-că ] = barcă; grupul дк se pronunță tc, nu dc

тежко [ teș-co ] = greu; grupul жк se pronunță șc, nu jc

безплатен [ bes-pla-ten ] = gratuit; grupul зп se pronunță sp, nu зп

всеки [ fse-ki ] = fiecare; grupul вс se pronunță fs, nu vs

дъжд [ dășt ] = ploaie; aici au loc chiar două modificări; pe de o parte д final se pronunță t, apoi din moment ce aceasta este o consoană surdă, în locul literei ж dinaintea ei se pronunță perechea ei surdă ș.

Regula se aplică și când grupul de consoane e format din ultima literă a unui cuvânt și prima literă a cuvântului următor.

без смисъл [ bes smi-săl ] = fără sens; з din без se pronunță s, nu z

Există totuși o excepție. Deși consoana в este sonoră, consoanele surde care apar înaintea ei își păstrează tipul.

кралство [ kral-stvo ] = regat; grupul тв rămâne tv

тиква [ tik-vă ] = dovleac; grupul кв rămâne cv

În final ar mai fi de spus câte ceva despre litera ч. Atunci când este urmată de o consoană sau când este la finalul cuvântului se pronunță ca un ci scurt (ca în cuvântul românesc maci), care nu formează singur o silabă.

точка [ toci-că ] = punct

играч [ ig-raci ] = jucător

Lasă un răspuns