Articolul

Probabil ați observat deja că atunci când se vorbește bulgară, foarte des se aud cuvinte ce se termină cu sunete ca –ăt, –ătă, –ta, –to sau –ite. Responsabil de această avalanșă este articolul hotărât (определителен член).

Îl voi numi simplu articol în continuare, deoarece existența articolului nehotărât (неопределителен член) în bulgară este încă disputată. Chiar dacă se folosesc înaintea substantivelor forme ale numeralului unu pentru cele trei genuri (един, една, едно la singular și едни la plural), nu s-a căzut deocamdată de acord dacă acestea sunt forme nehotărâte.

Ca și în limba română, precum și în alte câteva limbi ce fac parte din uniunea lingvistică balcanică amintită aici (albaneză și macedoneană), articolul în bulgară este o particulă ce se atașează la sfârșitul cuvintelor. Particula respectivă diferă în funcție de genul și numărul cuvântului articulat.

În cazul genului masculin articolul diferă și în funcție de categoria gramaticală în care se încadrează cuvântul respectiv: arată într-un fel pentru substantive și în alt fel pentru restul părților de vorbire care acceptă articol, printre care se numără adjectivele, pronumele posesive și numeralele ordinale.

Cuvintele de gen masculin mai au o particularitate: la singular articolul are două forme, una numită completă (пълен член) și una incompletă (непълен член). Prima se folosește când cuvântul este subiect în cadrul propoziției, cealaltă când nu e.

Pentru moment, până să intru în detalii cu privire la formele articolului în funcție de gen și număr, ar mai fi ceva de spus legat de topică. Am mai scris că în bulgară locul adjectivului este înaintea substantivului. Dacă se vrea ca un grup adjectiv – substantiv să aibă articol, acesta se aplică adjectivului. Iar dacă grupului i se mai atașează și un pronume posesiv, acesta se pune tot la început și articolul îi va fi aplicat doar lui.

Lasă un răspuns